select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01002222' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01002222' and t_pro_group_product.group_id IN ('10772') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Nhà thông minh Smart Home - HD Nha Trang

Nhà thông minh

Sắp xếp theo:
Google Home Hub
Google Home Hub - trợ lý ảo với màn hình cảm ứng 7″

Thêm vào giỏ
Xiaomi SmartHome Kit
Bộ thông minh Mi Smart Home Kit bộ tiêu chuẩn

Thêm vào giỏ
Combo điều khiển thiết bị hồng ngoại bằng giọng nói
Combo điều khiển thiết bị hồng ngoại bằng giọng nói

Thêm vào giỏ

Công tắc cảm ứng điều khiển từ xa IR
Công tắc điều khiển từ xa hỗ trợ học lệnh remote TV hồng ngoại

Thêm vào giỏ
Sonoff Basic
Sonoff Basic - Công tắc WiFi thông minh

Sonoff Basic

149VNĐ

Thêm vào giỏ
Sonoff Touch T1 US 1 kênh
Công Tắc Wifi Sonoff Touch T1 US (Chữ Nhật)

Thêm vào giỏ

Sonoff Touch T1 US 2 kênh
Công Tắc Wifi Sonoff Touch T1 US (Chữ Nhật)

Thêm vào giỏ
Sonoff Touch T1 US 3 kênh
Công Tắc Wifi Sonoff Touch T1 US (Chữ Nhật)

Thêm vào giỏ
Broadlink RM Mini 3
Bộ điều khiển mở rộng hồng ngoại Broadlink RM Mini 3

Thêm vào giỏ

BROADLINK RM PRO+
Trung tâm điều khiển nhà thông minh BROADLINK RM PRO+

Thêm vào giỏ
Tenda NOVA MW3
Tenda Nova MW3 - Hệ Thống Wifi Mesh AC1200

Thêm vào giỏ
Google Home
Loa thông minh Google Home

Google Home

0VNĐ

Thêm vào giỏ