select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01002222' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01002222' and t_pro_group_product.group_id IN ('10772') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Nhà thông minh Smart Home - HD Nha Trang

Nhà thông minh

Sắp xếp theo:
HMX-3PF-TIRFV1
Công tắc điều khiển từ xa IR nút bấm Pana HOMEMATIC HMX-3PF-TIRFV1

HMX-3PF-TIRFV1

244VNĐ

Thêm vào giỏ
Sonoff Basic
Sonoff Basic - Công tắc WiFi thông minh

Sonoff Basic

179VNĐ

Thêm vào giỏ
Broadlink TC2 1 gang
Công tắc cảm ứng thông minh Broadlink TC2

Thêm vào giỏ

Broadlink TC2 2 gang
Công tắc cảm ứng thông minh Broadlink TC2

Thêm vào giỏ
Broadlink TC2 3 gang
Công tắc cảm ứng thông minh Broadlink TC2

Thêm vào giỏ
Broadlink SP Mini 3
Ổ cắm thông minh Wifi Broadlink SP mini 3

Thêm vào giỏ

Broadlink RM Mini 3
Bộ điều khiển mở rộng hồng ngoại Broadlink RM Mini 3

Thêm vào giỏ
BROADLINK RM PRO+
Trung tâm điều khiển nhà thông minh BROADLINK RM PRO+

Thêm vào giỏ
Broadlink MP1
Ổ cắm thông minh WiFi 4 cổng Broadlink MP1

Thêm vào giỏ

Tenda NOVA MW3
Tenda Nova MW3 - Hệ Thống Wifi Mesh AC1200

Tenda NOVA MW3

2,890VNĐ

Thêm vào giỏ
Google Home
Loa thông minh Google Home

Google Home

2,990VNĐ

Thêm vào giỏ
Google Home Mini
Loa thông minh Google Home Mini

Google Home Mini

1,299VNĐ

Thêm vào giỏ