select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01002222' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01002222' and t_pro_group_product.group_id IN ('11256') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Máy chiếu bóng đá 8 items - HD Nha Trang

Máy chiếu HD/3D

Máy chiếu bóng đá

Sắp xếp theo:
Optoma PX390
Máy chiếu Optoma PX390

Optoma PX390

9,990VNĐ

Thêm vào giỏ
Sony VPL-EX435
Máy chiếu Sony VPL-EX435

Sony VPL-EX435

17,890VNĐ

Thêm vào giỏ
Dell P318S
Máy Chiếu Dell P318S

Dell P318S

0VNĐ

Thêm vào giỏ

Viewsonic PA502X
Máy chiếu Viewsonic PA502X

Viewsonic PA502X

11,500VNĐ

Thêm vào giỏ
BENQ W1110
Máy chiếu BenQ W1110 Full HD 3D không dây dành cho gia đình

BENQ W1110

27,000VNĐ

Thêm vào giỏ
BENQ W750
BENQ W750 - Máy chiếu 3D chất lượng cao với giá mềm

BENQ W750

19,900VNĐ

Thêm vào giỏ

Optoma S341 DLP
Máy chiếu Optoma S341 Giá Rẻ

Optoma S341 DLP

8,499VNĐ

Thêm vào giỏ
InFocus IN321S
Máy Chiếu InFocus IN321S

Thêm vào giỏ