select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01002222' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01002222' and t_pro_group_product.group_id IN ('5187') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Đầu phát HD/3D - HD Nha Trang

Đầu phát HD/3D

Sắp xếp theo:
Dune HD Pro 4K 2018
Dune HD Pro 4K 2018

Thêm vào giỏ
OPPO UDP-203 4K Ultra HD Blu-ray Disc Player
OPPO UDP-203 4K Ultra HD Blu-ray Disc Player

Thêm vào giỏ
OPPO UDP-205 4K UHD Audiophile Blu-Ray
Đầu phát HD Ultra 4K, chơi đĩa quang SACD và CD, chơi các file DVD-Audio xứng đang là sản phẩm cao cấp cho dân Audiophile

Thêm vào giỏ

Zappiti Duo 4K HDR
Đầu phát Zappiti Duo 4K

Zappiti Duo 4K HDR

6,900,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Dune HD Duo 4K
Đầu HD Dune Duo 4K

Dune HD Duo 4K

17,500,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Popcorn Hour A-500
ĐẦU 4K POPCORN HOUR A-500

Popcorn Hour A-500

7,800,000VNĐ

Thêm vào giỏ

Dune HD SOLO 4K
ĐẦU HD DUNE SOLO 4K ULTRA HD

Dune HD SOLO 4K

7,900,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Himedia Q10 Pro
Android TV Box kiêm HD Player Himedia Q10 Pro

Himedia Q10 Pro

3,490VNĐ

Thêm vào giỏ

Hỗ trợ trực tuyến

  • Kinh doanh

    ĐT: 0888884368

    Email: hdnhatrang@gmail.com

  • Kỹ thuật

    ĐT:0905281283

    Email: hdnhatrang@gmail.com

Tin mới nhất

Video giới thiệu

Like Facebook

Thống kê

Tổng lượt truy cập: 769699
Hôm nay: 878