select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01002222' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01002222' and t_pro_group_product.group_id IN ('5188') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Android TV Box - HD Nha Trang

Android TV Box

Sắp xếp theo:
Vinabox X10 3G
VINABOX X10-3G RAM, TV BOX CẤU HÌNH MẠNH NHẤT 2017

Vinabox X10 3G

2,190,000VNĐ

Thêm vào giỏ
JmGO G3 Pro
Máy chiếu Android JmGO G3 Pro

JmGO G3 Pro

17,500,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Clip TV Box
Thiết bị biến tivi thường thành tivi internet Clip TV Box

Clip TV Box

1,290,000VNĐ

Thêm vào giỏ

Mibox 4k Global
Mibox 4k Global (bản quốc tế) Android TV 6.0

Mibox 4k Global

1,650,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Vinabox X10 2G
VINABOX X10 – AMLOGIC S912 – CHIP 8 NHÂN – ANDROID 6.0

Vinabox X10 2G

1,690,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Vinabox X2
Chi tiết xem tại >>> https://goo.gl/KgUEhD

Vinabox X2

690,000VNĐ

Thêm vào giỏ

Vinabox X9
Chi tiết xem tại >>> https://goo.gl/Z7Fvqn

Vinabox X9

1,190,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Himedia H1
Android TV Box Himedia H1

Himedia H1

1,090,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Kiwibox S3 Plus

Kiwibox S3 Plus

1,590,000VNĐ

Thêm vào giỏ

Kiwibox S8 Pro
Kiwibox S8 Pro chip 8 nhân 64-bit Amlogic S912, Ram 3G

Kiwibox S8 Pro

2,190,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Himedia H8 Plus
HIMEDIA H8 Plus cấu hình cực khủng cùng chip lõi 8, ram 2G, Rom 16G, Android 5.1

Himedia H8 Plus

2,590,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Zidoo X9S
Android TV Box Zidoo X9S, Hệ điều hành Android 6.0

Zidoo X9S

2,990,000VNĐ

Thêm vào giỏ