select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01002222' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01002222' and t_pro_group_product.group_id IN ('5192','11256') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Máy chiếu HD/3D - HD Nha Trang

Máy chiếu HD/3D

Sắp xếp theo:
Optoma PX390
Máy chiếu Optoma PX390

Optoma PX390

9,990VNĐ

Thêm vào giỏ
Vivitek HK2299
Máy chiếu Vivitek HK2299

Vivitek HK2299

88,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Sony VPL-EX435
Máy chiếu Sony VPL-EX435

Sony VPL-EX435

17,890VNĐ

Thêm vào giỏ

Dell P318S
Máy Chiếu Dell P318S

Dell P318S

9,490VNĐ

Thêm vào giỏ
Viewsonic PA502X
Máy chiếu Viewsonic PA502X

Viewsonic PA502X

11,500VNĐ

Thêm vào giỏ
BENQ W1110
Máy chiếu BenQ W1110 Full HD 3D không dây dành cho gia đình

BENQ W1110

27,000VNĐ

Thêm vào giỏ

BENQ W750
BENQ W750 - Máy chiếu 3D chất lượng cao với giá mềm

BENQ W750

19,900VNĐ

Thêm vào giỏ
Optoma HD29Darbee
Máy chiếu giải trí Optoma HD29Darbee

Optoma HD29Darbee

24,500VNĐ

Thêm vào giỏ
Optoma HD28DSE
Máy chiếu Optoma HD28DSE

Optoma HD28DSE

22,500VNĐ

Thêm vào giỏ

Vivitek H1060
Máy chiếu giải trí 3D, Full HD 1080P Vivitek H1060

Vivitek H1060

21,900VNĐ

Thêm vào giỏ
JmGO G3 Pro
Máy chiếu Android JmGO G3 Pro

JmGO G3 Pro

17,500VNĐ

Thêm vào giỏ
BenQ TH683
Máy chiếu giải trí tại gia BenQ TH683

BenQ TH683

26,990VNĐ

Thêm vào giỏ