select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01002222' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01002222' and t_pro_group_product.group_id IN ('5193') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Receiver & Ampli - HD Nha Trang

Receiver

Sắp xếp theo:
Yamaha RX-V675
Receiver 7.2

Yamaha RX-V675

14,400,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Yamaha RX-V575
Receiver 5.1

Yamaha RX-V575

11,500,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Yamaha RX-V475
Receiver 5.1

Yamaha RX-V475

9,900,000VNĐ

Thêm vào giỏ

Yamaha RX-V375
Receiver 5.1

Yamaha RX-V375

7,900,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Denon AVR X2000

Denon AVR X2000

14,990,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Denon AVR X1000
Receiver 5.1

Denon AVR X1000

10,890,000VNĐ

Thêm vào giỏ

Denon AVR X500
Receiver 5.1

Denon AVR X500

8,700,000VNĐ

Thêm vào giỏ

Hỗ trợ trực tuyến

  • Kinh doanh

    ĐT: 0935210386

    Email: hdnhatrang@gmail.com

  • Kỹ thuật

    ĐT:0905281283

Video giới thiệu

Like Facebook

Thống kê

Tổng lượt truy cập: 430139
Hôm nay: 733