select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01002222' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01002222' and t_pro_group_product.group_id IN ('5193') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Receiver & Ampli - HD Nha Trang

Receiver

Sắp xếp theo:
Klipsch Powergate
PowerGate: ampli không dây nhỏ gọn đến từ Klipsch

Klipsch Powergate

12,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Denon AVR X3300W
Receiver 7.2 hỗ trợ đầy đủ Video chuẩn 4K Ultra HD cùng với tích hợp Wifi & Bluetooth cũng như khả năng xử lý đầy đủ Video cao cấp.

Denon AVR X3300W

24,690,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Denon AVR X1300W
Receiver 7.2 hỗ trợ Video chuẩn 4K Ultra HD cùng với tích hợp Wifi & Bluetooth.

Denon AVR X1300W

12,790,000VNĐ

Thêm vào giỏ

Marantz PM5005
Ampli Marantz PM5005

Marantz PM5005

7,800,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Yamaha RX-V675
Receiver 7.2

Yamaha RX-V675

14,400,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Yamaha RX-V575
Receiver 5.1

Yamaha RX-V575

11,500,000VNĐ

Thêm vào giỏ

Yamaha RX-V481
AMPLY YAMAHA RX-V481

Yamaha RX-V481

12,900,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Yamaha RX-V375
Receiver 5.1

Yamaha RX-V375

7,900,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Denon AVR X2000

Denon AVR X2000

14,990VNĐ

Thêm vào giỏ

Denon AVR X1000
Receiver 5.1

Denon AVR X1000

10,890,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Denon AVR-X540BT
AV Receiver 5.2 hỗ trợ đầy đủ Video chuẩn 4K Ultra HD cùng với tích hợp Wifi & Bluetooth

Denon AVR-X540BT

9,950VNĐ

Thêm vào giỏ