select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01002222' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01002222' and t_pro_group_product.group_id IN ('5194') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Camera giám sát - HD Nha Trang

Camera giám sát

Sắp xếp theo:
Trọn Bộ Camera Không Dây NVR KIT 4 mắt
Bộ Camera Không Dây NVR KIT 4 mắt

Thêm vào giỏ
Smart Camera iThink HandView I2
Smart Camera iThink HandView I2

Thêm vào giỏ
Smart Camera iThink HandView Z2
Smart Camera iThink HandView Z2

Thêm vào giỏ

Trọn bộ 4 camera quan sát AHD J-Tech AHD5602B 2MP
Trọn bộ 4 camera quan sát AHD J-Tech AHD5602B 2MP

Thêm vào giỏ
Trọn bộ 4 camera quan sát AHD J-Tech AHD5602A 1.3MP
Trọn bộ 4 camera quan sát AHD J-Tech AHD5602A 1.3MP

Thêm vào giỏ
Trọn bộ 4 camera quan sát AHD J-Tech AHD5602 1MP
Trọn bộ 4 camera quan sát AHD J-Tech AHD5602 1MP

Thêm vào giỏ

Trọn bộ 4 camera quan sát AHD J-Tech AHD5600 1MP
Trọn bộ 4 camera quan sát AHD J-Tech AHD5600 1MP

Thêm vào giỏ
Trọn bộ 4 camera quan sát AHD J-Tech AHD3206B 2MP
Trọn bộ 4 camera quan sát AHD J-Tech AHD3206B 2MP

Thêm vào giỏ
Trọn bộ 4 camera quan sát AHD J-Tech AHD5600A 1.3MP
Trọn bộ 4 camera quan sát AHD J-Tech AHD5600A 1.3MP

Thêm vào giỏ

Trọn bộ 4 camera quan sát AHD J-Tech AHD3206A 1.3MP
Trọn bộ 4 camera quan sát AHD J-Tech AHD3206A 1.3MP

Thêm vào giỏ
Đầu ghi hình AHD J-Tech AHD8104C
Đầu ghi hình AHD J-Tech AHD8104C

Thêm vào giỏ
Đầu ghi hình AHD J-Tech AHD8104

Thêm vào giỏ

Hỗ trợ trực tuyến

  • Kinh doanh

    ĐT: 0935210386

    Email: hdnhatrang@gmail.com

  • Kỹ thuật

    ĐT:0905281283

Video giới thiệu

Like Facebook

Thống kê

Tổng lượt truy cập: 430116
Hôm nay: 710