select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01002222' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01002222' and t_pro_group_product.group_id IN ('5195') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Dàn Home Theater - HD Nha Trang

Trọn bộ dàn âm thanh 5.1

Sắp xếp theo:
DENON AVR X250BT - DENON SYS 2020
DENON AVR X250BT - DENON SYS 2020

Thêm vào giỏ
Denon AVR-X540BT - Jamo S807 HCS3 Series
BỘ DÀN 5.1 KÊNH NGHE NHẠC XEM PHIM GIÁ 28 TRIỆU

Thêm vào giỏ
Onkyo HT-S3800
Dàn loa Onkyo HT S3800 chuẩn DTS 5.1 nhất trong tầm giá

Onkyo HT-S3800

11,500VNĐ

Thêm vào giỏ

Yamaha RX-V475 - Yamaha NS-F150 Series
Trọn bộ dàn âm thanh xem phim 5.1

Thêm vào giỏ
Yamaha RX-V675 - Yamaha NS-777 Series
Trọn bộ dàn âm thanh xem phim 5.1

Thêm vào giỏ