select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01002222' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01002222' and t_pro_group_product.group_id IN ('5196') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Bàn phím & chuột không dây - HD Nha Trang

Phụ kiện Android TV Box

Sắp xếp theo:
remote voice VX8
Chuột bay tìm kiếm giọng nói VX8

Thêm vào giỏ
chuột bay KIWI999
chuột bay KIWI999

Thêm vào giỏ
remote voice Kiwi V6
chuột bay Kiwi V6 hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói

Thêm vào giỏ

Chuột bay KM950V
Chuột Bay KM950V Có Voice

Thêm vào giỏ
Newgame N1 PRO
Tay cầm chơi game Newgame N1 PRO kết nối không dây Bluetooth

Newgame N1 PRO

450,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Chuột bay KM800
Chuột bay tích hợp bàn phim KM800

Thêm vào giỏ

Chuột không dây Forter V181
Chuột không dây Forter V181

Thêm vào giỏ
Tronsmart Mars G01
Tay cầm chơi game không dây Tronsmart G01

Tronsmart Mars G01

510,000VNĐ

Thêm vào giỏ