select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01002222' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01002222' and t_pro_group_product.group_id IN ('5197') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Dây tín hiệu - HD Nha Trang

Dây tín hiệu

Sắp xếp theo:
ORICO HDMI A to VGA Adapter
Cáp chuyển đổi HDMI sang VGA Orico DHTV-C20

Thêm vào giỏ
Cáp MHL sang HDMI Ugreen
Cáp MHL 11pin sang HDMI Ugreen

Thêm vào giỏ
Cáp VGA sang HDMI có Audio Ugreen
Cáp chuyển đổi VGA sang HDMI có Audio Ugreen

Thêm vào giỏ

Cáp HDMI Sang VGA Ugreen
Cáp Chuyển Đổi HDMI Sang VGA Ugreen

Thêm vào giỏ
Cáp HDMI - DVI 3m

Cáp HDMI - DVI 3m

260,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Cáp OTG
cáp OTG

Cáp OTG

30,000VNĐ

Thêm vào giỏ

Cáp HDMI
Cáp HDMI

Cáp HDMI

99,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Cáp micro HDMI to HDMI

Thêm vào giỏ

Hỗ trợ trực tuyến

  • Kinh doanh

    ĐT: 0935210386

    Email: hdnhatrang@gmail.com

  • Kỹ thuật

    ĐT:0905281283

Video giới thiệu

Like Facebook

Thống kê

Tổng lượt truy cập: 430142
Hôm nay: 736