select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01002222' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01002222' and t_pro_group_product.group_id IN ('5198') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Thiết bị mạng - HD Nha Trang

Thiết bị mạng

Sắp xếp theo:
Tenda NOVA MW3
Tenda Nova MW3 - Hệ Thống Wifi Mesh AC1200

Tenda NOVA MW3

2,890VNĐ

Thêm vào giỏ
Wifi Repeater Xiaomi Pro
Thiết bị kích sóng Wifi Xiaomi Repeater Pro

Thêm vào giỏ
ZMI MF885 10000mAh
Bộ phát wifi kiêm pin sạc dự phòng 10000mAh ZMI MF885

ZMI MF885 10000mAh

1,500VNĐ

Thêm vào giỏ

Router Wifi Xiaomi Pro
Thiết Bị Phát Sóng Wifi Xiaomi Router Wifi 3 Pro

Thêm vào giỏ
Router Xiaomi Gen 3
Bộ phát Wifi Xiaomi Router Gen 3

Thêm vào giỏ
Wifi Repeater Xiaomi Gen 2
Thiết bị kích sóng Wifi Repeater Xiaomi Gen 2

Thêm vào giỏ