select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01002222' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01002222' and t_pro_group_product.group_id IN ('5199') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Phụ kiện - HD Nha Trang

Phụ kiện

Sắp xếp theo:
ORICO M3H10
Bộ chia USB HUB 10 cổng USB 3.0

ORICO M3H10

1,270VNĐ

Thêm vào giỏ
Bộ chia HDMI splitter 1x2
Bộ chia HDMI 1 ra 2

Thêm vào giỏ
Jack chuyển Mini Toslink
Đầu chuyển Mini Toslink ( 3.5mm Optical )

Thêm vào giỏ

USB Lan Ugreen 20264
USB Hub Ugreen UG 20264 1 ra 3 cổng USB 2.0 kèm 1 cổng LAN 10/100Mbps

USB Lan Ugreen 20264

415,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Cáp ổ cứng di động Western Digital USB 3.0 45cm
Cáp ổ cứng di động Western Digital USB 3.0 45cm

Thêm vào giỏ
Orico W9PH4
Bộ chia Hub 4 cổng USB 3.0 Orico W9PH4

Orico W9PH4

315,000VNĐ

Thêm vào giỏ

Bộ chuyển quang Optical sang Audio
Bộ chuyển quang Optical sang Audio

Thêm vào giỏ
Giá treo máy chiếu 1.2m
Giá Treo Đa Năng Ngang 0.6 - 1.2m

Thêm vào giỏ
Giá treo máy chiếu 0.6m
Giá Treo Đa Năng Ngang 0.3 - 0 .6m

Thêm vào giỏ

Orico W5PH4
Hub 4 cổng USB 3.0 Orico W5PH4-U3

Orico W5PH4

270,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Túi bảo vệ ổ cứng HDD Orico

Thêm vào giỏ
Hộp nhựa đựng ổ cứng Orico

Thêm vào giỏ