select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01002222' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01002222' and t_pro_group_product.group_id IN ('6170') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Loa 11 items - HD Nha Trang

Loa

Sắp xếp theo:
Loa Bluetooth Xiaomi NDZ-03-GB

Thêm vào giỏ
Loa Xiaomi Square Box 2015 1500mAh

Thêm vào giỏ
Jamo S628 HCS3
Bộ loa 5.0 Jamo S628 HCS3

Jamo S628 HCS3

14,400,000VNĐ

Thêm vào giỏ

Yamaha NS-333
Loa Bookshelf

Yamaha NS-333

4,290,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Yamaha NS-C444
Loa Center

Yamaha NS-C444

2,990,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Yamaha NS-777
Loa Front

Yamaha NS-777

11,900,000VNĐ

Thêm vào giỏ

Jamo S626 HCS3
Loa 5.0

Jamo S626 HCS3

12,400,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Yamaha NS-P150
Loa Center & Surround

Yamaha NS-P150

3,090,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Yamaha NS-F150
Loa Front

Yamaha NS-F150

5,990,000VNĐ

Thêm vào giỏ

Yamaha YST-SW515
Subwoofer

Yamaha YST-SW515

7,990,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Yamaha YST-SW315
Subwoofer

Yamaha YST-SW315

6,900,000VNĐ

Thêm vào giỏ

Hỗ trợ trực tuyến

  • Kinh doanh

    ĐT: 0935210386

    Email: hdnhatrang@gmail.com

  • Kỹ thuật

    ĐT:0905281283

Video giới thiệu

Like Facebook

Thống kê

Tổng lượt truy cập: 430107
Hôm nay: 701