select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01002222' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01002222' and t_pro_group_product.group_id IN ('8344') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Camera thể thao SJCAM 6 items - HD Nha Trang

Camera thể thao SJCAM

Sắp xếp theo:
SJCAM SJ4000 Air 4K
Camera hành trình Sjcam SJ4000 Air 4K

Thêm vào giỏ
SJCAM SJ6 Legend
Camera thể thao SJCAM SJ6 Legend wifi 4K

SJCAM SJ6 Legend

3,650VNĐ

Thêm vào giỏ
SJCAM SJ7 Star
Camera thể thao SJCAM SJ7 Star

SJCAM SJ7 Star

4,390VNĐ

Thêm vào giỏ

SJCAM M20
Camera hành động SJCAM M20

SJCAM M20

2,650VNĐ

Thêm vào giỏ
SJCAM SJ5000 wifi
Camera thể thao HD SJCAM

SJCAM SJ5000 wifi

2,550VNĐ

Thêm vào giỏ
SJCAM SJ4000 wifi
Camera thể thao HD SJCAM

SJCAM SJ4000 wifi

1,890VNĐ

Thêm vào giỏ

Hỗ trợ trực tuyến

  • Kinh doanh

    ĐT: 0888884368

    Email: hdnhatrang@gmail.com

  • Kỹ thuật

    ĐT:0905281283

    Email: hdnhatrang@gmail.com

Tin mới nhất

Video giới thiệu

Like Facebook

Thống kê

Tổng lượt truy cập: 769712
Hôm nay: 891