select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01002222' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01002222' and t_pro_group_product.group_id IN ('8947') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Xiaomi 7 items - HD Nha Trang

Xiaomi

Sắp xếp theo:
Camera hành trình dành cho xe hơi Xiaomi Yi Car
Camera hành trình dành cho xe hơi Xiaomi Yi Car

Thêm vào giỏ
Camera quan sát Xiaomi Mini Yi Night Edition
Camera quan sát Xiaomi Mini Yi Night Edition

Thêm vào giỏ
Cân Thông Minh Xiaomi Smart Scale
Cân Thông Minh Xiaomi Smart Scale

Thêm vào giỏ

Thiết bị kích sóng Mi Wifi+
Thiết bị kích sóng Mi Wifi+

Thêm vào giỏ
Pin sạc dự phòng Xiaomi 10000mAh

Thêm vào giỏ
Tay cầm chơi game Xiaomi kết nối không dây Bluetooth
Tay cầm Xiaomi kết nối không dây Bluetooth

Thêm vào giỏ

Ổ cắm điện Xiaomi Mi Power Strip

Thêm vào giỏ