select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01002222' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01002222' and t_pro_group_product.group_id IN ('8947') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Thiết thị thông minh Xiaomi 10 items - HD Nha Trang

Thiết thị thông minh Xiaomi

Sắp xếp theo:
Router wifi Xiaomi gen 4Q
Router wifi Xiaomi gen 4Q

Thêm vào giỏ
Router wifi xiaomi gen 4
Router wifi xiaomi gen 4

Thêm vào giỏ
Xiaomi SmartHome Kit
Bộ thông minh Mi Smart Home Kit bộ tiêu chuẩn

Thêm vào giỏ

Wifi Repeater Xiaomi Pro
Thiết bị kích sóng Wifi Xiaomi Repeater Pro

Thêm vào giỏ
Yi Outdoor Camera
Camera giám sát ngoài trời Yi Outdoor 1080p

Yi Outdoor Camera

1,739VNĐ

Thêm vào giỏ
ZMI MF885 10000mAh
Bộ phát wifi kiêm pin sạc dự phòng 10000mAh ZMI MF885

ZMI MF885 10000mAh

1,550VNĐ

Thêm vào giỏ

Router Wifi Xiaomi Pro
Thiết Bị Phát Sóng Wifi Xiaomi Router Wifi 3 Pro

Thêm vào giỏ
Ổ cắm thông minh wifi Xiaomi Mi Smart Socket 6 ổ cắm

Thêm vào giỏ
Vòng Tay Thông Minh Xiaomi Mi Band 3
Vòng Tay Thông Minh Xiaomi Mi Band 3

Thêm vào giỏ

Xiaomi Mi Power Strip
Ổ cắm Xiaomi Mi Power Strip 3 đầu và 3 cổng USB

Thêm vào giỏ