Giới thiệu

Cung cấp thiết bị HD/3D, Android TV box, Chép phim HD/3D giá rẻ nhất Nha Trang

Địa chỉ: 2/18 Ngô Đến, Tháp Bà, Vĩnh Phước, Nha Trang

(số 2 rẻ vào, đối diện trường THCS Nguyễn Khuyến)

ĐT: 0905.0077.18