Đầu phát HD/3D

Dune HD Duo 4K

Giá 17,500,000VNĐ
Số lượng

Thừa kế dáng dấp của một đầu phát huyền thoại Dune Duo cách đây 5 năm, Dune Duo 4K đã tiếp bước đàn anh với hàng loạt nâng cấp đáng kể:
  1. ESS SABRE32 Reference DAC,

  2. XLR balanced stereo audio output,

  3. S/PDIF audio output,

  4. USB audio output (option)

  5. H265 10bit

  6. VXP

  7. Dolby Atmos 3D

  8. 2 HDD (6TB++)