Nhà thông minh

Combo điều khiển thiết bị hồng ...

Giá 0VNĐ
Số lượng

Khi có mặt tại nhà có thể điều khiển các thiết bị trong nhà bằng mệnh lệnh giọng nói mà không cần dùng tới smartphone. Khi đi vắng có thể kiểm soát mọi thông tin, điều khiển các thiết bị từ xa bằng điện thoại smartphone, tablet ở bất kỳ đâu.