Thiết bị mạng

Thiết thị thông minh Xiaomi

Wifi Repeater Xiaomi Gen 2

Giá 160VNĐ
Số lượng

+ Thu sóng wifi và phát lại để giúp người dùng có vùng phủ sóng wifi lớn hơn

+ Wifi+ có thể cắm vào bất kỳ cổng nguồn điện USB 5V

Tiện dụng