Xiaomi

Thiết bị kích sóng Mi Wifi+

Giá 200,000VNĐ
Số lượng

+ Thu sóng wifi và phát lại để giúp người dùng có vùng phủ sóng wifi lớn hơn

+ Wifi+ có thể cắm vào bất kỳ cổng nguồn điện USB 5V

Tiện dụng